TipVaals TipVaals TipVaals

Uw mening over Vaals Aanmelden

17-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Vaals en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Vaals

Mate van participatie in de gemeente Vaals bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Vaals scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten